Rejestr zmian

Data Nazwa Opis zmian Inne
22.02.2022
Jacek Krakos
  Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.02.2022
Jacek Krakos
  Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.02.2022
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.02.2022
Jacek Krakos
Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 17.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu publicznej licytacj Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.02.2022
Jacek Krakos
Zarządzenie Nr 243/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.5.2014 r. w sprawie zasad zasiedlania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Zebrzydowic Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.02.2022
Jacek Krakos
Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie "Regulaminu rozliczania kosztów d Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.02.2022
Jacek Krakos
Zarządzenie nr 14a/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczan Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.02.2022
Jacek Krakos
Projekt Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na 2012 rok Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.02.2022
Jacek Krakos
Lista Dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2015 Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.02.2022
Jacek Krakos
Lista osób uprawnionych do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych przy ul. Zebrzydowickiej 31 A z programu "MIESZKANIA DLA MŁODYCH" Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.02.2022
Jacek Krakos
Projekt listy osób uprawnionych do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych przy ul. Zebrzydowickiej 31 A z programu "MIESZKANIA DLA MŁODYCH" Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.02.2022
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
02.04.2021
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (255KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2021
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.03.2021
Sylwia Dąbska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.03.2021
Sylwia Dąbska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.03.2021
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2021
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.03.2021
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2021
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2021
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (553KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.03.2021
Jacek Krakos
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.02.2021
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (238 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.02.2021
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.02.2021
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.02.2021
Jacek Krakos
Zarządzenie 74 /2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2021 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2021
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2021
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2021
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.02.2021
Jacek Krakos
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.02.2021
Jacek Krakos
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.02.2021
Jacek Krakos
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.02.2021
Jacek Krakos
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.02.2021
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 5.pdf (79,6) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2021
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (124KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.01.2021
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (822KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.01.2021
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (110 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.01.2021
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2021
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2021
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2021
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2021
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2021
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.01.2021
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (245KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.01.2021
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (180KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
„Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku” Przetarg DZP.2120.0013.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy budynku ul. Mikołowska 130 w Rybniku’’ Przetarg DZP.2120.0014.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.2120.0002.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Modernizacja lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.2120.0011.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Przetarg DZP.2120.0004.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II” Przetarg DZP.2120.0005.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków ZGM z podziałem na Przetarg DZP.2120.0012.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej p.n. Projekt termomodernizacji i modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkaln Przetarg DZP.2120.0010.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Przetarg DZP.2120.0008.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
„Wynajem samochodu wraz z kierowcą do 3,5 tony na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ADM II w Rybniku’’ Przetarg DZP.2120.0009.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Przetarg DZP.2120.0006.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.2120.0007.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w Przetarg DZP.2120.0003.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Przetarg DZP.2120.0001.2019 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
  Przetarg DZP.1120.0037.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. B. Chrobrego 13 w Rybniku” Przetarg DZP.1120.0070.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. I. Paderewskiego 44 w Rybniku - Etap I Przetarg DZP.1120.0069.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu lokalu użytkowego na poddaszu budynku przy Rynku 12 w Rybniku wraz z uzyskaniem niezbędnych Przetarg DZP.1120.0071.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32 w Rybniku i zas Przetarg DZP.1120.0067.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym do mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podział Przetarg DZP.1120.0068.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Modernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybn Przetarg DZP.1120.0066.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Św. Wawrzyńca Przetarg DZP.1120.0065.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków z podziałem na Przetarg DZP.1120.0061.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM I w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0062.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II Przetarg DZP.1120.0059.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej Przetarg DZP.1120.0064.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym do mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podział Przetarg DZP.1120.0060.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM I w Rybniku Przetarg DZP.1120.0063.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Modernizacja lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0058.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Remont lokalu użytkowego przy ul. Kupieckiej 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0056.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0057.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0055.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
„Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Wolna 10/7, 10/8 w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” Przetarg DZP.1120.0051.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku Przetarg DZP.1120.0052.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM II w Rybniku Przetarg DZP.1120.0053.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku Przetarg DZP.1120.0054.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej nr 29 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0050.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0049.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Przetarg DZP.1120.0048.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Docieplenie ścian mieszkania w budynku przy ul. Patriotów 10a/10 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0046.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budynku senioralnego przy ul. 3 Maja w Rybniku Przetarg DZP.1120.0047.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 2c/2 w Ry Przetarg DZP.1120.0045.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13, polegającej na wykonani Przetarg DZP.1120.0044.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w Przetarg DZP.1120.0041.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ADM 2 z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0042.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0043.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Malowanie klatek schodowych w budynkach ADM 2 z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0039.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 Budynek C na potrzeby Przetarg DZP.1120.0035.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0037.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu i naprawy tarasu przedszkole "SKRZAT" przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0040.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0034.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0031.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadana Przetarg DZP.1120.0036.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Białych 7 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0038.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych przy ul. Zebrzydowickiej 2a/2 i 2a/4 w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Przetarg DZP.1120.0032.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0033.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku Przetarg DZP.1120.0020.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Docieplenie ścian, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej budynku mieszkalnego przy ul. Rymera 42 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0026.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku’’ Przetarg DZP.1120.0029.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0030.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0024.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynków ZGM z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0028.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ADM 2 z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0023.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Działu Gospodarczego ZGM przy ul. Pod Lasem 50 B w Rybniku Przetarg DZP.1120.0027.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku mieszkalnego przy Pl. Kościelnym 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0022.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Cmentarnej 15 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0021.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku, adaptacja strychu na mieszkanie w budynku przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0015.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Przetarg DZP.1120.0019.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0014.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Morcinka 5, 23, 9 i 13 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0016.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Modernizacja zabezpieczeń głównych w budynku mieszkalnym i wymiana instalacji elektrycznej WLZ + zasilanie mieszkań, wraz z malowaniem klatek scho Przetarg DZP.1120.0012.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0011.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0017.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0018.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
„Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ry Przetarg DZP.1120.0009.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji rozbiórki z podziałem na zdania Przetarg DZP.1120.0013.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i remontu budynku przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku Przetarg DZP.1120.0008.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkan Przetarg DZP.1120.0007.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 Przetarg DZP.1120.0005.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0003.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne na terenie ADM 2 Przetarg DZP.1120.0004.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Rudzka 409 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0006.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Docieplenie ściany budynku (w części mieszkalnej) przy ul. Sportowej 115 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0002.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0001.2018 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.01.2021
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (217 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.01.2021
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1, 2, 3, 4.pdf (82,6) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.01.2021
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (212 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.01.2021
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (154 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.01.2021
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.01.2021
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,4KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.01.2021
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (47,7) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.01.2021
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.01.2021
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (766KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.01.2021
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.01.2021
Jacek Krakos
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.01.2021
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (585KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.01.2021
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (72,9 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.01.2021
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (112KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.01.2021
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (114KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.01.2021
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (162KB) Usunięcie załącznika Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (162KB) w przetargu DZP.2120.0039.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.01.2021
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (162KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.01.2021
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (113KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.01.2021
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.12.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1.pdf (384KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.12.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (384KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.12.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.12.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.12.2020
Jacek Krakos
Zarządzenie 686/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 grudnia 2020 r. Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.12.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (62,7 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (382)KB Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (383KB) Usunięcie załącznika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (383KB) w przetargu DZP.2120.0038.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (383KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.12.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,4 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.12.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (550KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.12.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1.pdf (405KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.12.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2, 3.pdf (211KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.12.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 i 3.pdf (211KB) Usunięcie załącznika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 i 3.pdf (211KB) w przetargu DZP.2120.0039.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,7KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.12.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 i 3.pdf (211KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.12.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2020
Kinga Krzywińska
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.docx (745 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1, 3, 4.pdf (83,7) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (155 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (246 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.12.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.12.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.12.2020
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (43,0 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.12.2020
Sylwia Dąbska
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.docx (592KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.12.2020
Sylwia Dąbska
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (543KB) Usunięcie załącznika Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (543KB) w przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.12.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.12.2020
Sylwia Dąbska
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (543KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.12.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 i 3.pdf (409KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa - zadanie 5.zip (20,1MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa - zadanie 4.zip (22,1MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa - zadanie 3.zip (12,5MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa - zadanie 2.zip (13,7MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa - zadanie 1.zip (28,2MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (28,2MB) Usunięcie załącznika Dokumentacja przetargowa.zip (28,2MB) w przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (28,2MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (121KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Plik Jedz w formacie XML. xml (100KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,6KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (688KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (236KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.12.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 4.pdf (82,8) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.12.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (273KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.12.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (196KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.12.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (200KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.12.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2.pdf (82,7) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1.pdf (81,7) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.12.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2.pdf (81,5) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (122 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (173 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2020
Kinga Krzywińska
Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściami do i wokół budynków z podziałem na Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2020
Jacek Krakos
Deklaracja dostępności Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.12.2020
Jacek Krakos
Deklaracja dostępności Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.12.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,3 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2020
Sylwia Dąbska
Wynajem 3 samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowe Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (79,00KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (87,00KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.12.2020
Kinga Krzywińska
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1, 2, 3.pdf (85,3) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (108KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (108KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania.pdf (156 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (290KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2020
Sylwia Dąbska
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (82,00KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (165KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2020
Sylwia Dąbska
Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania loka Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.12.2020
Kinga Krzywińska
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.12.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania loka Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.12.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.12.2020
Jacek Krakos
Zarządzenie nr 14a/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczan Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
03.12.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.12.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.12.2020
Jacek Krakos
Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie "Regulaminu rozliczania kosztów d Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
03.12.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (300KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.12.2020
Sylwia Dąbska
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.12.2020
Sylwia Dąbska
„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania l Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.12.2020
Sylwia Dąbska
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.12.2020
Sylwia Dąbska
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.12.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania loka Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięto punkt lisy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.12.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (90,6KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (164KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.12.2020
Sylwia Dąbska
Wynajem 3 samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowe Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (155KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.12.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (210 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (123KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.12.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (65,0 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (116KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.11.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.11.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania.pdf (92,5 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.11.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,2KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.11.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (822KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (257KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach -Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 28 w Rybn Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (573KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc (122 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (100 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Załączniki do dokumentacji - zadanie nr 5.zip (12,0 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja przetargowa - zadanie nr 5.zip (39,3 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Załączniki do dokumentacji - zadanie nr 4.zip (10,1 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja przetargowa - zadanie nr 4.zip (33,3 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Załączniki do dokumentacji - zadanie nr 3.zip (10,5 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja przetargowa - zadanie nr 3.zip (32,4 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Załączniki do dokumentacji - zadanie nr 2.zip (10,5 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Załączniki do dokumentacji - zadanie nr 2.zip (10,5 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja przetargowa - zadanie nr 2.zip (32,7 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Załączniki do dokumentacji - zadanie nr 1.zip (12,5 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja przetargowa - zadanie nr 1.zip (42,6 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja przetargowa - zadanie nr 1.zip (42,6 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_45f9acfa-9ad8-4b3d-886c-ba35eb6a4414 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Identyfikator postępowania.docx (11,5 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (167 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (223 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II, z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II, z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Przetarg usunięto
historia przetargu
13.11.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.11.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1, 2, 3, 4.pdf (84,5 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (78,2 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2020
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.11.2020
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.11.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.11.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.11.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokupobierzmentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.11.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentupobierz Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2020
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (73,5 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (179,0 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2020
Jacek Krakos
Deklaracja Dostępności Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 576/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 6 listopada 2020 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 576/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 6 listopada 2020 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 576/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA Z DNIA 6 listopada 2020 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.11.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (36,7) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (79,4 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 5.pdf (82,5 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.11.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (585KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.11.2020
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (72,2 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.10.2020
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.10.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,8KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.10.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,8KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.10.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,0 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.10.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (65,0 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.10.2020
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (70,9 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.10.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (585KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.10.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.10.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.10.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.10.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedź na pytanie.pdf (595KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku–Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (644KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Plik Jedz w formacie xml. xml (101KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Plik Jedz w formacie xml. xml (101KB) Usunięcie załącznika Plik Jedz w formacie xml. xml (101KB) w przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (21,4MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (122KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Plik Jedz w formacie xml. xml (101KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a0763f0d-2175-40e6-a519-5aa65cfc8b10.asc (700B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,5KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (139KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (145KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Informacja dla Wykonawców.pdf (81,4 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach -Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 28 w Rybn Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach -Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 28 w Rybn Utworzenie przetargu Przetarg usunięto
historia przetargu
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania.pdf (97,7 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja projektowa.zip (29,5 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacje techniczne.zip (1,40 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Przedmiary.zip (673 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Pozwolenia na budowę.zip (3,39 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (116 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1,00 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła – Zmiana sposobu ogrzewania lo Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.10.2020
Sylwia Dąbska
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (396KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.10.2020
Sylwia Dąbska
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (397KB) Usunięcie załącznika Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (397KB) w przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.10.2020
Sylwia Dąbska
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (397KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.10.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,6 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.10.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,6KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.10.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (583KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,5 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.10.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.10.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (644KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.10.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap II z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.10.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania.pdf (118 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.10.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,8KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2020
Kinga Krzywińska
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert.pdf (89,1 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.10.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap II z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.10.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania.pdf (90,2 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.10.2020
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (64,4 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (300KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,8KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,8 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,9 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.10.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (65,0 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.10.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,6KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.10.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.10.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku–Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.10.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap IA, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.10.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedź na pytanie.pdf (570KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.10.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedź na pytanie.pdf (85,7 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.10.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.10.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania.pdf (83,6 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.10.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.10.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania.pdf (88,9 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.10.2020
Jacek Krakos
Deklaracja Dostępności Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
07.10.2020
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.10.2020
Jacek Krakos
Sprawozdanie finansowe Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.10.2020
Jacek Krakos
Deklaracja Dostępności Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.10.2020
Jacek Krakos
Deklaracja Dostępności Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
07.10.2020
Jacek Krakos
Sprawozdanie finansowe Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.10.2020
Jacek Krakos
Sprawozdanie finansowe Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.10.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.10.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.10.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (65KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.10.2020
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (75,0 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedź na pytanie.pdf (579KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.10.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,7KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.10.2020
Jacek Krakos
Plan postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2020
Jacek Krakos
Plan postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2020
Jacek Krakos
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Nr 26/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie w sprawie zasad funkcjonowania Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2020
Jacek Krakos
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Nr 26/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie w sprawie zasad funkcjonowania Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2020
Jacek Krakos
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Nr 26/2020 z dnia 2 października 2020 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2020
Justyna Kurzyńska
Plan Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2020
Justyna Kurzyńska
Plan Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumenpobierztu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.10.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.10.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedź na pytanie.pdf (575KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.10.2020
Justyna Kurzyńska
aktualizacja test Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
01.10.2020
Justyna Kurzyńska
aktualizacja test Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.10.2020
Justyna Kurzyńska
Plan Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.10.2020
Justyna Kurzyńska
Plan Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.10.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.10.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.09.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (298KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,6KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.09.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (296KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.09.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (302KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.09.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.09.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (569KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2020
Sylwia Dąbska
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańska 7 a, b w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (572KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.09.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (65,4KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.09.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (65,9KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.09.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.09.2020
Justyna Kurzyńska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf(64,7KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.09.2020
Jacek Krakos
Deklaracja dostępności Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.09.2020
Jacek Krakos
deklaracja Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku–Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.09.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (566KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.09.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap IA, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.09.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (569KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.09.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.09.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.09.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.09.2020
Jacek Krakos
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  W SPRAWACH PROWADZONYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU, ZWIĄZANY Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.09.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.09.2020
Jacek Krakos
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH PROWADZONYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU, ZWIĄZANY Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.09.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.09.2020
Jacek Krakos
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach prowadzonych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, związany Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.09.2020
Jacek Krakos
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach prowadzonych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, związany Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.09.2020
Jacek Krakos
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach prowadzonych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, związany Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.09.2020
Jacek Krakos
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH OSOBOWYCH W SPRAWACH PROWADZONYCH W ZGM Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.09.2020
Jacek Krakos
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach prowadzonych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.09.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach. Etap IA z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.09.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (739KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap II z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (173MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc (122KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (100KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5f7f1c1e-5253-4c66-b58c-61a02b7cfa48.asc (700B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,8KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (161KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (198KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (145MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc (121KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (100KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_87360e18-a63c-4986-a3bf-989c15f49ee0.asc (700B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,8KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (159KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (197KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II, z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (65,6KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,5KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (65,6)KB) Usunięcie załącznika Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (65,6)KB) w przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.09.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (65,6)KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 5.zip (44,2MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 4.zip (24,0MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 3.zip (30,7MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 2.zip (23,9MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 2.zip 23,9MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 1.zip (21,0MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 3.zip (45,2MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 2.zip (45,5MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 1.zip (67,3MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (121KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (100KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ee421106-d450-4f59-9c78-bef36a42743e.asc (700B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,8KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (177KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (176KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku–Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 1.zip (21,0MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (122KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (100KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_0a3460d8-c573-4666-92cc-112075664de1.asc (700B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,8KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (720KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (220KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.09.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Lompy 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach. Etap IA z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (582KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania.pdf (89,6 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja przetargowa - zadanie nr 2.zip (49,8 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja przetargowa - zadanie nr 1.zip (49,9 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Kinga Krzywińska
Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc (121 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Kinga Krzywińska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (100 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Kinga Krzywińska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_63ae8980-7a4c-4afa-a364-b25350090d7e.asc (700 B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Kinga Krzywińska
Identyfikator postępowania.docx (12,2 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (845 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (172 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap IA, z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap IA z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Przetarg usunięto
historia przetargu
07.09.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,6 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Usunięcie załącznika Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.09.2020
Sylwia Dąbska
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańska 7 a, b w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.09.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania z załącznikiem.zip (395KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.09.2020
Kinga Krzywińska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
01.09.2020
Kinga Krzywińska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
01.09.2020
Jacek Krakos
Plan Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.09.2020
Jacek Krakos
Plan Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2020
Kinga Krzywińska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
31.08.2020
Kinga Krzywińska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
JEDZ w formacie xml.xml (100 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc (119 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja przetargowa.zip (20,9 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja przetargowa.zip (32,5 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_87cb8999-e046-4f20-83e0-ed8c74aac620.asc (700 B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Identyfikator postępowania.docx (12,2 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
JEDZ w formacie xml.xml (100 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc (123 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_92dfa783-531a-4ebd-9bee-68f87fd9a095.asc (700 B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Identyfikator postępowania.docx (12,2 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (172 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (177 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (46,2MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (22,9MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (159 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (217 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (120KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (100KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8bd90bad-7064-4fb9-95e3-04c302078956.asc (700B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,7KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (148KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (163KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (163KB) Usunięcie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (163KB) w przetargu DZP.2120.0022.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (163KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku–Niedobczycach z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (121KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (101KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (120KB) Usunięcie załącznika Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (120KB) w przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (101KB) Usunięcie załącznika Plik JEDZ w formacie xml.xml (101KB) w przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (120KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (101KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_54c58507-81e1-4af7-86c4-9ad6dc746494.asc (700B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,9KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (139KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (140KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańska 7 a, b w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (45,6MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Kinga Krzywińska
Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc (121 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Kinga Krzywińska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (95,3 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Kinga Krzywińska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_262bf926-0a4e-45e2-a4d5-70ab1bb8d9aa.asc (700 B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Kinga Krzywińska
Identyfikator postępowania.docx (12,2 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (173 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (238 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach. Etap IA z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach. Etap IA z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Przetarg usunięto
historia przetargu
21.08.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (125KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (96,9KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a71c1bd1-6473-494a-a1d3-8dae1d03149c.asc (700B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a71c1bd1-6473-494a-a1d3-8dae1d03149c.asc (700B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,5KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (143KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (142KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Lompy 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.08.2020
Kinga Krzywińska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.08.2020
Kinga Krzywińska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.08.2020
Kinga Krzywińska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
18.08.2020
Kinga Krzywińska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień

aktualizacja pobierz

 

Dokument usunięto
historia dokumentu
11.08.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.08.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (201 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (130 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (109 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (171 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (111 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (152 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (133 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (191 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (133 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.07.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.07.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2020
Justyna Kurzyńska
informacja o unieważnieniu postępowania.docx (744 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2020
Justyna Kurzyńska
informacja o unieważnieniu postępowania.docx (744 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2020
Justyna Kurzyńska
informacja o unieważnieniu postępowania.docx (744 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2020
Justyna Kurzyńska
informacja o unieważnieniu postępowania.doc (612 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2020
Justyna Kurzyńska
informacja o unieważnieniu postępowania.docx (744 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2020
Justyna Kurzyńska
informacja o unieważnieniu postępowania.zip (754 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2020
Justyna Kurzyńska
informacja o unieważnieniu postępowania.zip (759 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2020
Justyna Kurzyńska
informacja o unieważnieniu postępowania.zip (756 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2020
Justyna Kurzyńska
informacja o unieważnieniu postępowania.zip (760 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.07.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.07.2020
Justyna Kurzyńska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 4.zip (17,3 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2020
Justyna Kurzyńska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 3.zip (2,99 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2020
Justyna Kurzyńska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 2.zip (4,24 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2020
Justyna Kurzyńska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 1.zip (6,09 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2020
Justyna Kurzyńska
JEDZ w formacie XML.xml (100 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2020
Justyna Kurzyńska
JEDZ w wersji edytowalnej.doc (122 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2020
Justyna Kurzyńska
Klucz publiczny.zip (823 B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2020
Justyna Kurzyńska
Identyfikator postępowania.docx (11,6 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2020
Justyna Kurzyńska
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.docx (158KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamówieniu.pdf (222 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2020
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Niedobczycach z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2020
Justyna Kurzyńska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 5.zip (41,1 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2020
Justyna Kurzyńska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 4.zip (21,1 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2020
Justyna Kurzyńska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 3.zip (52,4 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2020
Justyna Kurzyńska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 2.zip (21,1 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2020
Justyna Kurzyńska
dokumentacja przetargowa - zadanie nr 1.zip (36,4 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2020
Justyna Kurzyńska
JEDZ w formacie XML.xml (100KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2020
Justyna Kurzyńska
JEDZ w wersji edytowalnej.doc (121 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2020
Justyna Kurzyńska
klucz publiczny.zip (824B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2020
Justyna Kurzyńska
identyfikator postępowania.docx (11,6 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2020
Justyna Kurzyńska
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.docx (701KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamówieniu.pdf (6,85 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2020
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap IA z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap IA z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Lompy 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (1,57MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (172KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (143KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (594KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (17,3MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (44,6MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (21,3MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (21,3MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (21,3MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (127KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
  Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (104KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7085449d-608b-45b1-a51a-03a13d301ed8.asc (700B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,8KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (169KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (164KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Niedobczycach z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (112KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (124KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (102KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e7993c89-7e81-47a7-bbce-856811dd7f12.asc (700B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,5KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (143KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (164KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (123KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (101KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_73c56469-9e7c-4024-b660-cb2f265b2c0f.asc (700B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,5KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (139KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (143KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2020
Sylwia Dąbska
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańska 7 a, b w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (578KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (579KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Usunięcie załącznika Odpowiedzi na pytania w przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (643KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.07.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (66,3KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.07.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (66,4KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.07.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (66,3KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.07.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (66,3KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.07.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (581KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.07.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania i uzupełnienie dokumentów.zip (2,73MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.07.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap IA z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania i uzupełnienie dokumentów.zip (2,53MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania i uzupełnienie dokumentów.zip (4,30MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania i uzupełnienie dokumentów.zip (4,30MB) Usunięcie załącznika Odpowiedzi na pytania i uzupełnienie dokumentów.zip (4,30MB) w przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap IA z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania i uzupełnienie dokumentów.zip (4,30MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ i uzupełnione dokumenty.zip Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ.pdf Usunięcie załącznika Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ.pdf w przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Lompy 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ.pdf Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.07.2020
Sylwia Dąbska
zbiorcze zestawienie ofert.pdf Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.07.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Usunięcie załącznika Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu DZP.2120.0017.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.07.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.07.2020
Sylwia Dąbska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.07.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2020
Jacek Krakos
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2020
Jacek Krakos
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAGRYWANYCH ROZMÓW TELEFONICZNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.07.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.07.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.07.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.07.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.07.2020
Sylwia Dąbska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza JEDZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie XML Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8c24668d-832e-42b4-9f53-3f4ba8585103.asc Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza JEDZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie XML Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_09211656-b11e-438c-b7c6-6d19f7cdf0e6.asc Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Usunięcie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap IA z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Warunki przyłączenia do sieci gazowej Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Wykonanie dokumentacji - kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Paruszowiec Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza JEDZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_070d4ae2-e71d-4082-bc5c-fc05b67cc4f5.asc Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza JEDZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_bd435b4d-d740-49ae-a31b-bf731ba934e9.asc Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap IA z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Lompy 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.06.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
16.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
16.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
15.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.06.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2020
Kinga Krzywińska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2020
Kinga Krzywińska
Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. W. Bogusławskiego 20 w Rybniku-Boguszowicach Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Usunięcie załącznika Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.06.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.06.2020
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.06.2020
Jacek Krakos
Zarządzenie NR 205/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.04.2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez n Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
03.06.2020
Jacek Krakos
Zarządzanie Nr 82/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.02.2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunaln Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
03.06.2020
Jacek Krakos
Zarządzenie NR 393/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 01.08.2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokalu Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
03.06.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE 272/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 01.06.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 mar Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.06.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE 272/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 01.06.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 mar Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
03.06.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE 272/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 01.06.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 mar Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
03.06.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE 272/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 01.06.2020 r. Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.06.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.06.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.06.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.06.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.06.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.06.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.06.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.06.2020
Sylwia Dąbska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.05.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.05.2020
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.05.2020
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.05.2020
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.05.2020
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.05.2020
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.05.2020
Jacek Krakos
Administracje Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.05.2020
Jacek Krakos
Administracje Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.05.2020
Jacek Krakos
Administracje Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.05.2020
Jacek Krakos
Administracje Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.05.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.05.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.05.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.05.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.05.2020
Jacek Krakos
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.05.2020
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
25.05.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
25.05.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.05.2020
Jacek Krakos
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAJEMCÓW ORAZ OSÓB STALE ZAMIESZKUJĄCYCH Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.05.2020
Jacek Krakos
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
20.05.2020
Jacek Krakos
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
20.05.2020
Jacek Krakos
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
20.05.2020
Justyna Kurzyńska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.05.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.05.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2020
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Lompy 1 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II
Modyfikacja przetargu
Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2020
Justyna Kurzyńska
odpowiedź na pytanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.05.2020
Jacek Krakos
Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2020
Jacek Krakos
2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2020
Jacek Krakos
2018 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2020
Jacek Krakos
2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.05.2020
Kinga Krzywińska
Informacja dla Wykonawców - Wizja lokalna w obiekcie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2020
Kinga Krzywińska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Lompy 1 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.04.2020
Sylwia Dąbska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.04.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.04.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.04.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.04.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedź na pytanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.04.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.04.2020
Kinga Krzywińska
Edytowalna wersja formularza JEDZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.04.2020
Kinga Krzywińska
Plik JEDZ w formacie xml Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.04.2020
Kinga Krzywińska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b7a470c3-fb99-4604-a24b-8461663e3838.asc Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.04.2020
Kinga Krzywińska
Identyfikator postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.04.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.04.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.04.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.04.2020
Kinga Krzywińska
Likwidacja kotłowni węglowej przy ul. Hetmańskiej 5 w Rybniku, budowa kotłowni gazowej wraz z siecią zewnętrzną Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.04.2020
Sylwia Dąbska
Przedmiar robót, projekt, specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.04.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.04.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.04.2020
Sylwia Dąbska
Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Ryb Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.04.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza JEDZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.04.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.04.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8d69ac9b-421b-44d6-817f-2d547838a1b4.asc Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.04.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.04.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.04.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.04.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.04.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Lompy 1 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.04.2020
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.04.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.04.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.04.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.04.2020
Kinga Krzywińska
Wynajem samochodu dyspozycyjnego wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE 183/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.04.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.04.2020
Jacek Krakos
.ZARZĄDZENIE 183/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.03.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.03.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.03.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.03.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.03.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 133/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA Z DNIA 12.03.2020 r. w sprawie użyczenia Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Był Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.03.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.03.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 132/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA Z DNIA 12.03.2020 r. w sprawie użyczenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.03.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 132/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA Z DNIA 12.03.2020 r. w sprawie użyczenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.03.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.03.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 131/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA Z DNIA 12.03.2020 w sprawie użyczenia Boguszowickiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „ Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.03.2020
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
16.03.2020
Jacek Krakos
Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu rozliczania Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
13.03.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.03.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.03.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.03.2020
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.03.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.03.2020
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.03.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.03.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku - Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Budynek przy ul. Kuboszka 5, Etap III Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku - Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Budynek przy ul. Kuboszka 5, Etap III Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedź na pytanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Usunięcie załącznika Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu DZP.2120.0003.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.02.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach. Etap I z podziałem na zadania. Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.02.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.02.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania z załącznikami Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.02.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania z załącznikami Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.02.2020
Sylwia Dąbska
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.02.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.02.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.02.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.02.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku - Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Budynek przy ul. Kuboszka 5, Etap III Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.02.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.02.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Lista Kandydatów, Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Informujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Lista Kandydatów, Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Lista Kandydatów, Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Informujemy, Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Informujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Informacja Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2020
Sylwia Dąbska
Wynajem samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony przeznaczonego do transportu osób wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Dz Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach. Etap I z podziałem na zadania. Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku - Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Budynek przy ul. Kuboszka 5, Etap III Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2020
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2020
Sylwia Dąbska
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Informacja Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Informacja Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Informacja Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Lista Kandydatów Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Informacja Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Informacja Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Informujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Informujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Lista Kandydatów Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
19.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach. Etap I z podziałem na zadania. Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.02.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.02.2020
Sylwia Dąbska
Informacja dla wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.02.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Informacja Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
12.02.2020
Sylwia Dąbska
Projekt, przedmiary, specyfikacje techniczne - zadanie 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2020
Sylwia Dąbska
Projekt, przedmiary, specyfikacje techniczne - zadanie 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2020
Kinga Krzywińska
Projekt, przedmiary, specyfikcje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach. Etap I z podziałem na zadania. Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2020 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku - Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Budynek przy ul. Kuboszka 5, Etap III Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.02.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.02.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 33/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Ry Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.02.2020
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.02.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.02.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 65/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.02.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.02.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.01.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.01.2020
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
29.01.2020
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
29.01.2020
Jacek Krakos
Wyniki postępowań Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.01.2020
Jacek Krakos
Wyniki postępowań Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.01.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.01.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.01.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.01.2020
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.01.2020
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 33/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Ryb Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.01.2020
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2020
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0082.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.01.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.01.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0082.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.01.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usunięcie załącznika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu DZP.2120.0082.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.01.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0082.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.01.2020
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
09.01.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.01.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0082.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.01.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0080.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.01.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.01.2020
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.01.2020
Jacek Krakos
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
07.01.2020
Justyna Kurzyńska
Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.01.2020
Justyna Kurzyńska
Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.01.2020
Justyna Kurzyńska
Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
07.01.2020
Justyna Kurzyńska
Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
07.01.2020
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.01.2020
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.01.2020
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.01.2020
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.01.2020
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
07.01.2020
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
03.01.2020
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.01.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0081.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.01.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0079.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.12.2019
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0081.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.12.2019
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0082.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0082.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.12.2019
Sylwia Dąbska
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.12.2019
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0079.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.12.2019
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0080.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.12.2019
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.12.2019
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.12.2019
Sylwia Dąbska
Informacja dla wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.12.2019
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert poprawione Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2019
Justyna Kurzyńska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2019
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.12.2019
Justyna Kurzyńska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.12.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.12.2019
Justyna Kurzyńska
informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.12.2019
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0081.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.12.2019
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 5 w Rybniku - Boguszowicach wraz z podłączeniem do sieci gazowych. Etap I Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.12.2019
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2019
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2019
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0080.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2019
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0079.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
11.12.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
11.12.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.12.2019
Justyna Kurzyńska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.12.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.12.2019
Justyna Kurzyńska
informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.12.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.12.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.12.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 705/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 05.12.2019 w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Oś. Połu Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.12.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 705/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 05.12.2019 Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.12.2019
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2019
Justyna Kurzyńska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.12.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.12.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.12.2019
Sylwia Dąbska
Wynajem 2 samochodów do 3,5 tony przeznaczonych do transportu osób (wraz z kierowcami) na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.12.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.12.2019
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0081.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0081.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.12.2019
Sylwia Dąbska
,, Wynajem 2 samochodów do 3,5 tony przeznaczonych do transportu osób (wraz z kierowcami) na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściami do i wokół budynków z podziałem na Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Przedmiary robót, projekt, specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0080.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0080.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Kinga Krzywińska
Wynajem samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Działu Gospodarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0079.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0079.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 5 w Rybniku - Boguszowicach wraz z podłączeniem do sieci gazowych. Etap I Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Kinga Krzywińska
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 5 w Rybniku - Boguszowicach wraz z podłączeniem do sieci gazowych. Etap I Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.12.2019
Kinga Krzywińska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.12.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.12.2019
Kinga Krzywińska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2019
Kinga Krzywińska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania z załącznikami Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2019
Kinga Krzywińska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania z załącznikami Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.11.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 661/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie korzystania przez Dom Dziecka z siedzibą przy ul. Powstańc Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.11.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.11.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.11.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.11.2019
Kinga Krzywińska
Informacja dla Wykonawców - Wizja lokalna w obiekcie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.11.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.11.2019
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2019
Kinga Krzywińska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2019
Kinga Krzywińska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2019
Kinga Krzywińska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.11.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2019
Sylwia Dąbska
Odpowiedź na pytanie z dnia 12.11.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2019
Sylwia Dąbska
Dzierżawa pojemników na odpady komunalne Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2019
Sylwia Dąbska
Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku DZP.2120.0071.2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.11.2019
Sylwia Dąbska
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.11.2019
Sylwia Dąbska
Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Pozwolenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Projekt Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Projekty wykonawcze Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Projekty budowlane - pozwolenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Sylwia Dąbska
Dzierżawa pojemników na odpady komunalne Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0075.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.11.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.11.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 620/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 24 października 2019. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.11.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.11.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.11.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.11.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.11.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE 588/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządze Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.10.2019
Sylwia Dąbska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.10.2019
Sylwia Dąbska
Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku DZP. 2120.0073.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.10.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.10.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.10.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięto załącznik Dokument usunięto
historia dokumentu
11.10.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie załącznika Dokument usunięto
historia dokumentu
11.10.2019
Sylwia Dąbska
Naprawa daszku wraz z oblachowaniem nad wejściem do klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Piownik 13 w Rybniku - DZP.2120.0072.2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.10.2019
Sylwia Dąbska
Naprawa daszku wraz z oblachowaniem nad wejściem do klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Piownik 13 w Rybniku DZP.2120.0072.2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.10.2019
Sylwia Dąbska
Naprawa daszku wraz z oblachowaniem nad wejściem do klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Piownik 13 w Rybniku Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
09.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
09.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
09.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 562/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA Z DNIA 18.09.2019 roku. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybni Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 553/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.10.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dzierżawa pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
ogłosznie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - dostawa paliwa wraz z eksploatacją kotłowni w budynku byłego przedszkola nr 35 przy ul. Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostawa paliwa wraz z eksploatacją kotłowni w budynku byłego Przedszkola nr 35 przy ul. Łącznej w Rybniku - Orzepowicach Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w Rybniku Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej w Rybniku - roboty dodatkowe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynków przychodni administrowanych przez ZGM Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynków administrowanych przez ZGM Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostawa paliwa gazowego do budynku przychodni przy ul. Mikołowskiej 94 w Rybniku Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostawa gazu do budynku przychodni przy ul. Patriotów 11 w Rybniku - Boguszowicach Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostawa paliwa gazowego do budynków administrowanych prez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Nadzór autorski i stała aktualizacja programów firmy MIESZCZANIN Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracowników ZGM w budynku biurowym przy ul. Kościuszki 17 w Rybniku - rob Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospdoarki Mieszkaniowej w Rybniku - ogłoszenie o u Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynku przychodni w Rybniku przy ul. Byłych Więźniów Politycznych 3. Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej 3,5 tony wraz z kierowcą dla ADM I, ADM II i Działu Gospodarczego Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostawa gazu do budynku przychodni przy ul. Mikołowska 94 w Rybniku Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0062.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
,,Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM przy ul. Piownik 9’’ Przetarg DZP.1120.0060.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Rozbiórka garaży przy ul. Andersa 16 z utwardzeniem terenu Przetarg DZP.1120.0061.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont przyłącza kanalizacji deszczowej – przyłącze do budynku komunalnego ul. Lompy 15D Przetarg DZP.1120.0058.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0059.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ZGM z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0055.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0057.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podzia Przetarg DZP.1120.0056.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31A Przetarg DZP.1120.0053.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0052.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
,,Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków’ Przetarg DZP.1120.0054.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Roboty remontowe w klatkach schodowych budynków mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0050.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0051.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
„Odtworzenie instalacji c.o. w mieszkaniu lokatorskim przy ul. Gen. Andersa 13/9 w Rybniku” Przetarg DZP.1120.0049.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych ul. Andersa 20/7 i 8 Przetarg DZP.1120.0047.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b w Rybniku Przetarg DZP.1120.0045.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0048.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0046.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0044.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0040.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0041.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Roboty remontowe w klatkach schodowych budynków mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0034.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa uszkodzeń budynku mieszkalnego przy ul. Rudzkiej 409 w Rybniku-Stodołach Przetarg DZP.1120.0042.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0043.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0038.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku przy ul. Młyńskiej nr 7 A w Rybniku Przetarg DZP.1120.0039.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Zagospodarowanie terenu wokół budynków z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0037.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0035.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0033.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa uszkodzeń budynku mieszkalnego przy ul. Rudzkiej 409 w Rybniku-Stodołach Przetarg DZP.1120.0031.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja dokumentacji projektowej do warunków technicznych 2017 r. budynków przy ul. Żurawia 1, 4, 6, ul. Bogusławskiego 16, 20, 22, Placu Żo Przetarg DZP.1120.0032.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem Przetarg DZP.1120.0036.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0030.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
,,Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do sieci cieplnej budynku przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku” Przetarg DZP.1120.0029.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku przy ul. Młyńskiej nr 7 A w Rybniku Przetarg DZP.1120.0028.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Zagospodarowanie terenu wokół budynków z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0026.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Docieplenie ściany budynku oraz stropu nad drugim piętrem w budynku przy ul. Sportowej 115 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0027.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0025.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem Przetarg DZP.1120.0024.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu wymiana instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kuboszka 5 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0022.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0023.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0021.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Morcinka 9 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0020.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0019.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Czyszczenie i uszczelnienie przewodu kominowego dla obsługi kotła węglowego w mieszkaniu przy ul. Czwartaków 4B/3 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0018.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0017.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Docieplenie dachu oraz części ścian w budynku Administracji II przy ul. Patriotów 32 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0015.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0016.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0010.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu dyspozycyjnego o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0014.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0009.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0011.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem 3 samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0013.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM II Przetarg DZP.1120.0012.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 C w Rybniku, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych Przetarg DZP.1120.0005.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0008.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 17 w Rybniku, w wyniku którego powstaną lokale socjalne Przetarg DZP.1120.0004.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0007.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0006.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0001.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla ośmiu mieszkań znajduj Przetarg DZP.1120.0003.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 w Przetarg DZP.1120.0002.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ADM I z dojściem do i wokół budynków Przetarg DZP.1120.0057.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokalu usługowego przy ul. Przemysłowej 17 będącego w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0055.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dzierżawa pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane Przetarg DZP.1120.0056.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania. Przetarg DZP.1120.0054.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0053.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Modernizacja pasażu w budynku przy ul.Sobieskiego 22 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0052.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul.Hetmańskiej 5 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0051.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwicka 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0049.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Powstańców 16 i 16a w Rybniku Przetarg DZP.1120.0050.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen Andersa 15 w Rybniku, w wyniku któ Przetarg DZP.1120.0048.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 14 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Przetarg DZP.1120.0046.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 18 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Przetarg DZP.1120.0047.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych wod.-kan., Przetarg DZP.1120.0045.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Zagospodarowanie placu przy budynku mieszkalnym ul. Barbary 19 w Rybniku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Przetarg DZP.1120.0044.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0043.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Okulickiego 14 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0042.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego przy Pl. Kościelnym 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0039.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu i kotwienie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0041.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 20 mieszkań w zasobach Przetarg DZP.1120.0040.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kadetów 3 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0037.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 11 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0038.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji dwóch kondygnacji w budynku usługowo - mieszkalnym przy ul. Rynkowa 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0036.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu i adaptacja strychu na mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0034.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i naprawa placów oraz dróg osiedlowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0035.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych i usługowych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w zakresie robót budowlanych, instalacyjny Przetarg DZP.1120.0029.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 11 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0032.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0033.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa dwóch pochylni dla rowerów z wykonaniem balustrady w budynku mieszkalnym przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0030.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych ADM I i ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0031.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wymiana okien z zamurowaniem drzwi balkonowych oraz montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 15 w Ry Przetarg DZP.1120.0025.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie instalacji domofonowej oraz wymiana drzwi wejściowych w klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Poligonowej 17 Przetarg DZP.1120.0026.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 6 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Przetarg DZP.1120.0027.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 10 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Przetarg DZP.1120.0028.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa posadzek, wymiana okien oraz montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 13 Przetarg DZP.1120.0024.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul. gen. Andersa 16,18, 20 i 28 w Ryb Przetarg DZP.1120.0023.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kadetów 6 Przetarg DZP.1120.0019.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Dr Rostka 1 Przetarg DZP.1120.0020.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Likwidacja luksferów, montaż okien, wykonanie instalacji domofonowej, malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Lompy 15 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0017.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Patriotów 22 C w Rybniku Przetarg DZP.1120.0018.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont ław kominiarskich w budynku mieszkalnym przy ul. Bogusławskiego 26 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0015.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont ław i kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Bogusławskiego 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0016.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu wraz z kierowcą na potrzeby ADMI, ADM II, Działu Gospdarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0021.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0022.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Docieplenie stropu budynków mieszkalnych w strefie nad pasażem przy ul.Patriotów 12 c i ul. Patriotów 14a Rybniku Przetarg DZP.1120.0014.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności budynku przy ul. Chrobrego 39 w Ry Przetarg DZP.1120.0006.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej adaptacji budynku byłego internatu na mieszkania przy ul. Borki 37 C w Rybniku Przetarg DZP.1120.0013.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby ADM I Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0011.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 17 w Rybniku w wyniku k Przetarg DZP.1120.0012.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku na potrzeby Punktu Informacji Miejskiej Przetarg DZP.1120.0007.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu wraz z kierowcą na potrzeby ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0010.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu dyspozycyjnego wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0008.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu wraz z kierowca na potrzeby Działu Gospodarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0009.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku oficyny przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0003.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0004.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej podłączenia budynku mieszkalnego przy ul. Okulickiego 14 w Rybniku do kanalizacji sanitarnej Przetarg DZP.1120.0005.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31 a w Rybniku Przetarg DZP.1120.0002.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.09.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.09.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.09.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku - DZP.2120.0070.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.09.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.09.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Bogusławskiego 9 - DZP.2120.0069.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Lompy 2 - DZP.2120.0063.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0056.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku - DZP.2120.0062.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 12 - DZP.2120.0068.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 10 - DZP.2120.0067.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 8 - DZP.2120.0066.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 4 - DZP.2120.0065.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 2 - DZP.2120.0064.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.09.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. projekt modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Gen. Andersa 30 w Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0056.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Rzuty, przekroje pomieszczeń i opinia ppoż Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.09.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku - DZP.2120.0057.2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.09.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku - DZP.2120.0057.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0056.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna przedmiar projekt budowlany pozwolenie Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna, przedmiar, projekt budowlany, pozwolenie Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ekspertyza Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ekspertyza Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1, 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.08.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.08.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.08.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
16.08.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
16.08.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
14.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0056.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0056.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2019
Kinga Krzywińska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w mieszkaniac Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1, 2, 3 oraz o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1, 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. projekt zmiany sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w za Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku - DZP.2120.0055.2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku - DZP.23120.0055.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku - DZP.2120.0055.2019 Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku - DZP.2120.0055.2019 Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usunięcie załącznika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2019
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2019
Jacek Krakos
Kontakt Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2019
Jacek Krakos
Kontakt Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Usunięcie załącznika Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna - zadanie nr 1, 2 i 3 Usunięcie załącznika Specyfikacja techniczna - zadanie nr 1, 2 i 3 w przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Warunki techniczne - zadanie nr 2 i 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Warunki techniczne - zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna - zadanie nr 1, 2 i 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, rzut, specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usunięcie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Remont lokali mieszalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Okulickiego 14/4 i 14/5 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2019
Jacek Krakos
Uchwała Rady Miasta Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.07.2019
Jacek Krakos
STATUT ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzpobierzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Remont klatek schodowych z wymianą instalacji WLZ i domofonowej oraz malowanie z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 462/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
„Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku” - DZP.2120.0050.2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania DZP.2120.0050.2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 5 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2019
Jacek Krakos
Wyniki postępowań Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Jacek Krakos
Wyniki postępowań Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
25.07.2019
Jacek Krakos
Wyniki postępowań Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
25.07.2019
Jacek Krakos
Wyniki postępowań Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie remontu dachów w zasobach ZGM z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Usunięcie załącznika Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, rzut połaci i więźby dachowej, zdjęcia - Zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, rzut dachu, opinia MKZ, zdjęcia - Zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, rzut dachu, opinia MKZ, zdjęcia - Zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar - zadanie nr 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie remontu dachów w zasobach ZGM z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Rzut mieszkania - zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Rzut mieszkania - zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Rzut mieszkania - zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Remont lokali mieszalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Przetarg usunięto
historia przetargu
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz wymiana ław kominiarskich w budynkach ADM 2 z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
18.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
18.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
18.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt, Pozwolenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt. Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt. Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
przedmiar_specyfikacja_techniczna_projekt.zip Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt techniczny Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach nr 1, 2, 4 i 6 w budynku przy ul. Paderewskiego 44 w Rybniku i podłączenie do sieci ciepl Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2019
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
10.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.07.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedź na pytanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Usunięcie załącznika Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedź na pytanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.06.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
21.06.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Projekt, przedmiary, specyfikcje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku – Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. PONE Etap II Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku DG - Pod Lasem 50B. Dostosowanie do nowej struktury ZGM oraz termomodernizacja - Etap 1 Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedź na pytanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
13.06.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
13.06.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
13.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usunięcie załącznika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku DG - Pod Lasem 50B. Dostosowanie do nowej struktury ZGM oraz termomodernizacja - Etap 1 Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.06.2019
Justyna Kurzyńska
Wymiana kotła węglowego w kotłowni budynku Filii nr 7 Biblioteki Publicznej przy ul. 1 Maja 59 w Rybniku. Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
07.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1, 3, 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.06.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.06.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.06.2019
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Ocena stanu technicznego PB RYBNIK hala Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Decyzja o pozwoleniu na budowę Pod Lasem 50B Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Zakres modernizacji - Etap 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Inwentaryzacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku DG - Pod Lasem 50B. Dostosowanie do nowej struktury ZGM oraz termomodernizacja - Etap 1 Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0035.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0035.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt techniczny Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 3 w budynku przy ul. Paderewskiego 44 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Zadanie 2 przedmiar, specyfikacja techniczna, projekt Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Zadanie 1 przedmiar, specyfikacja techniczna, projekt Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w R Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
29.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
     Maryla Gruszka tel. 32 429 48 28
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
    Maryla Gruszka tel. 32 429 48 28
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
    Maryla Gruszka tel. 32 429 48 28
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
      Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
      Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
      Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
    Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowsko ds. Koordynacji i Procesów
      Sabina Madziar tel. 32 429 48 56
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowsko ds. Koordynacji i Procesów
   Sabina Madziar tel. 32 429 48 56
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
  Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
     Maryla Gruszka tel. 32 429 48 28
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
  Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Finansowo-Księgowy
     Kierownik: Alina Bisek tel. 32 429 48 78
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
 Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Gospodarczy
     Kierownik: Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Windykacji
     Kierownik: Justyna Rener tel. 32 429 48 94
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Rozliczeń
     Kierownik: Jacek Podleśny tel. 32 429 48 93
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Obrona Cywilna
     Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. BHP
     Jacek Reclik tel. 32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Spraw Pracowniczych i Administracji
     Kierownik: Alina Czapkiewicz tel. 32 429 48 90
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Zamówień Publicznych i Umów
     Kierownik: Justyna Kurzyńska tel. 32 429 48 65
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Główna Księgowa Lucyna Ojcowicz
     tel. 32 429 48 76
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Administracje Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.05.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
23.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
23.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
22.05.2019
Jacek Krakos
Dział Eksploatacyjny
     Kierownik: Andrzej Reclik tel. 32 429 48 85
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2019
Jacek Krakos
Stanowsko ds. Koordynacji i Procesów
Sabina Madziar tel. 32 429 48 56
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania, nowy przedmiar i schemat okien dla zad. 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
22.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
22.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
22.05.2019
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Stanowsko ds. Koordynacji Procesów
Sabina Madziar tel. 32 429 48 56
Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
      Maryla Gruszka tel. 32 429 48 28
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
      Maryla Gruszka 32 429 48 28
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dział Eksploatacji
     Kierownik: Andrzej Reclik tel. 32 429 48 85
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
      Maryla Gruszka
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
      Maryla Gruszka
Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy kierownik:
     Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dział Eksploatacji
     Kierownik: Andrzej Reclik
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dział Eksploatacji
 Kierownik: Andrzej Reclik
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dyrektor Artur Gliwicki
     tel. 32 429 48 61
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dział Eksploatacji
Kierownik: Andrzej Reclik
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dział Eksploatacji
Kierownik: Andrzej Reclik
Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej
     Jacek Krakos tel. 32 429 48 75
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.05.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.05.2019
Kinga Krzywińska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0035.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0035.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0035.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2019
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w R Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Schematy okien Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Jacek Krakos
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
Bilans Usunięto załącznik Dokument usunięto
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
Bilans Modyfikacja załącznika Dokument usunięto
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
Bilans Utworzenie załącznika Dokument usunięto
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
2018 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
Sprawozdanie finansowe Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
Sprawozdanie finansowe Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
07.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
07.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
07.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
07.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
06.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
06.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
06.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
02.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
02.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
29.04.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
25.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
24.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2019
Izabela Łysakowska
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.04.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
19.04.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 171/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybni Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.04.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 171/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 13 marca 2019 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Mapa - Zebrzydowicka 2, 6, 10, 14 i 18 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków ul. Zebrzydowicka 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Ekspertyza techniczna z uzupełnieniami Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
„Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Naprawa kominów oraz wymiana ław kominiarskich w budynkach ADM 2 z podziałem na zadania" Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
17.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
17.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
16.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
11.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańska 5a w Rybniku’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania. Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1, 2, 3, 5, 7 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
„Wynajem samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Działu Gospodarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację pasażu ul. Jana III Sobieskiego 14 – Łony w Rybniku’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Opinia MKZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
„Modernizacja tarasu zielonego w budynku przy ul. Rudzka 13B w Rybniku – Nowy system odwodnienia i zabezpieczeń przeciwwilgociowych’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.04.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.04.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE 209/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/201 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.04.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE 209/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Wykonanie zagospodarowania terenów wokół budynków mieszkalnych z podziałem na zadania". Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2019
Izabela Łysakowska
„Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 6 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2 oraz unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
,,Wynajem 2 samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami przeznaczonych do transportu osób na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkani Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2019
Izabela Łysakowska
„Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
25.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedź na pytanie z dnia 21.03.2019 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentupobierz Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentupobierz Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Izabela Łysakowska
„Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” z podziałem na zadania: Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
„Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” z podziałem na zadania: Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja dla zadania nr 1 i nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Adaptacja pustostanów na mieszkania chronione i wspomagane z podziałem na zadania. Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.03.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 135/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybn Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2019
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 154/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku ... Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 135/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybn Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 134/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Ryb Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II” Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 06.03.2019 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 06.03.2019 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.03.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.03.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 154/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku ... Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Ekspertyza techniczna z uzupełnieniami Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
„Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy budynku ul. Mikołowska 130 w Rybniku’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 i 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 5 i 6.03.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 01.03.2019 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Warunki przyłączenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków ZGM z podziałem na Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
04.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
04.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców - załączniki do odpowiedzi z dnia 27.02.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
28.02.2019
Jacek Krakos
Dokumentacja zadania nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2019
Jacek Krakos
Dokumentacja zadania nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2019
Izabela Łysakowska
Modernizacja lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.02.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 15 i 25.02.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.02.2019
Jacek Krakos
nowy1 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
nowy1 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 132/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/ Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 132/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/ Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 132/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/ Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 132/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/ Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.02.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II” Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 15 i 19.02.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 15 i 19.02.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej p.n. Projekt termomodernizacji i modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkaln Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
„Wynajem samochodu wraz z kierowcą do 3,5 tony na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ADM II w Rybniku’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.02.2019
Izabela Łysakowska
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II” Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.02.2019
Izabela Łysakowska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.02.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II” Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2019
Justyna Kurzyńska
informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania z dn. 12.02.2019 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
11.02.2019
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 91/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 7 lutego 2019 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 91/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA bz dnia 7 lutego 2019 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadania od 1 do 7 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.02.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.01.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.01.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.01.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 70/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/20 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 70/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/20 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.01.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.01.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.01.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.01.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.01.2019
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Izabela Łysakowska
Sopz Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 20/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10 stycznia 2019 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2019
Jacek Krakos
Zarządzenia Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 19/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10 stycznia 2019 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 19/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10 stycznia 2019 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.01.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.01.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.01.2019
Jacek Krakos
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.01.2019
Jacek Krakos
Rzuty i przekroje budynku Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.01.2019
Jacek Krakos
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.01.2019
Jacek Krakos
Rzuty i przekroje budynku Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 861/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 861/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 860/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 859/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 858/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.01.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.01.2019
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.01.2019
Jacek Krakos
Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
Aktualizacja test Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
Aktualizacja test Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok

zgodnie z wymogami art 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 pobierz plik PlanZP2019.pdf

Dokument usunięto
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 zgodnie z wymogami art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.01.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 857/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 grudnia 2018 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 857/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 grudnia 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.12.2018
Odpowiedzi na pytanie 28.12.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. B. Chrobrego 13 w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.12.2018
Justyna Kurzyńska
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.12.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.12.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu lokalu użytkowego na poddaszu budynku przy Rynku 12 w Rybniku wraz z uzyskaniem niezbędnych Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Projekt budowlano - wykonawczy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. I. Paderewskiego 44 w Rybniku - Etap I Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.12.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.12.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 813/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 5 grudnia 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.12.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.12.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
04.12.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
04.12.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.11.2018
Izabela Łysakowska
Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym do mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podział Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.11.2018
Izabela Łysakowska
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.11.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.11.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.11.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.11.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.11.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 786/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 22 listopada 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.11.2018
Ocena stanu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2018
Inwentaryzacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2018
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32 w Rybniku i zas Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.11.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.11.2018
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
28.11.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
28.11.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE 779/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 20 listopada 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0063.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym do mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podział Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Św. Wawrzyńca Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Modernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybn Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.11.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.11.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.11.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.11.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0063.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.11.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.11.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.11.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.11.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0063.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2018
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM I w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2018
Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków z podziałem na Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 13.11.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Izabela Łysakowska
Rzuty i przekroje budynku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Izabela Łysakowska
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Izabela Łysakowska
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego Usunięcie załącznika Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego w przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Jacek Krakos
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedź na pytanie z dnia 09.11.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Izabela Łysakowska
Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym do mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podział Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0063.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0063.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.11.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM I w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.11.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
08.11.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
08.11.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
08.11.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
08.11.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
08.11.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
08.11.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
07.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2018
Izabela Łysakowska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2018
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.11.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.10.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.10.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.10.2018
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
31.10.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
31.10.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 728/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 października 2018 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.10.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 728/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 października 2018 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.10.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.10.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.10.2018
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
30.10.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.10.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.10.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 725/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 25.10.2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja - Lompy 5a/9 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja - Rzeczna 4/1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiar - Lompy 5a/9 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiar - Rzeczna 4/1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Modernizacja lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.10.2018
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Remont lokalu użytkowego przy ul. Kupieckiej 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.10.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.10.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.10.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.10.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.10.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
22.10.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
22.10.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
17.10.2018
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania z dn. 15.10.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM II w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.10.2018
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.10.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.10.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.10.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
05.10.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
05.10.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
05.10.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2018
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2018
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2018
„Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Wolna 10/7, 10/8 w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.09.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2018
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
28.09.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
28.09.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 675/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 25 września 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.09.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
27.09.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
27.09.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
27.09.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
27.09.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej nr 29 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.09.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 651/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10.09.2018 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.09.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.09.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 651/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10.09.2018 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.09.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.09.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2018
Jacek Krakos
Dział Lokalowy kierownik:
Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Koordynacji Procesów
 Kierownik: Sabina Madziar tel. 32 429 48 56
Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Inne Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Budżet Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Dział Informatyki
     Informatyk: Jacek Krakos tel. 32 429 48 75
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Dział Spraw Pracowniczych i Administracji
     kierownik: Alina Czapkiewicz tel. 32 429 48 90
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.09.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.09.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.09.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.09.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 623/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29.08.2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 619/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.08.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.08.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.08.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.08.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.08.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.08.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
17.08.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.08.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2018
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2018
Odpowiedzi na pytania 10.08.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacje Techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2018
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania z dn.02-03.08.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 581/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31 lipca 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 577/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 30 lipca 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2018
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania z dn.03.08.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 580/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31 lipca 2018 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 1,2,3,7,8 oraz unieważnieniu postępowania dla zad. 4,5,6 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Mapa sytuacyjna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 2c/2 w Ry Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.07.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.07.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.07.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.07.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Docieplenie ścian mieszkania w budynku przy ul. Patriotów 10a/10 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
załącznik do specyfikacji technicznej Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budynku senioralnego przy ul. 3 Maja w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.07.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2018
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.07.2018
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2018
Odpowiedzi na pytania 16.07.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.07.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.07.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.07.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 503/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 502/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie przyznania lokalu socjalnego położonego w Rybniku przy ul. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 499/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 09.07.2018 r. w sprawie użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
nowy1 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 499/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 09.07.2018 r. w sprawie użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 499/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 09.07.2018 r. w sprawie użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 499/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 09.07.2018 r. w sprawie użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 499/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 09.07.2018 r. w sprawie użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 499/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 09.07.2018 r. w sprawie użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
13.07.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2018
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13, polegającej na wykonani Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.07.2018
Izabela Łysakowska
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.07.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.07.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.07.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.07.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.07.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.07.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.07.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.07.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.07.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.07.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.07.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.07.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
nowy1 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
TEST Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
nowy1 Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
TEST Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Natalia Klyszcz
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Natalia Klyszcz
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Natalia Klyszcz
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
redakcja Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
ZARZĄDZENIE NR 471/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 28 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.06.2018
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ADM 2 z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2018
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.06.2018
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.06.2018
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.06.2018
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
27.06.2018
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
27.06.2018
ZARZĄDZENIE NR 455/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.06.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.06.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Ekspertyza techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu i naprawy tarasu przedszkole "SKRZAT" przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Ocena stanu technicznego budynku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Białych 7 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Program Funkcjonalno Użytkowy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 Budynek C na potrzeby Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Odpowiedź na pytanie 22.06.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usunięcie załącznika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna ul. Paderewskiego 44 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna ul. Sportowa 115 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Projekt - ul. Paderewskiego 44 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Projekt - ul. Sportowa 115 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
  Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Nasada zastępcza Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2018
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2018
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadana Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 i 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2018
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2018
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2018
Zarządzenia Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2018
Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 roku Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2018
Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 roku Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2018
Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
12.06.2018
Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.06.2018
nowy1 Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.06.2018
Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. d Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2018
Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. d Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.06.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.06.2018
Ewa Kanclerz-Oliwa
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.06.2018
Ewa Kanclerz-Oliwa
ZARZĄDZENIE NR 392/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 P Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.06.2018
Ewa Kanclerz-Oliwa
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.06.2018
Ewa Kanclerz-Oliwa
ZARZĄDZENIE NR 366/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 16 maja 2018 w sprawie wyznaczenia budynku przy ul. Borki 37C w Rybniku do zasiedlenia na za Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.05.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.05.2018
Izabela Łysakowska
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.05.2018
Odpowiedzi na pytania z 23.05.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.05.2018
Odpowiedzi na pytania 2305.2018 r. Usunięcie załącznika Odpowiedzi na pytania 2305.2018 r. w przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.05.2018
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.05.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.05.2018
Odpowiedzi na pytania 2305.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.05.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.05.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.05.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2018
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.05.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.05.2018
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.05.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.05.2018
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2018
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usunięcie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Rzuty dachów Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usunięcie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Remont lokali mieszkalnych przy ul. Zebrzydowickiej 2a/2 i 2a/4 w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2018
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
18.05.2018
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
18.05.2018
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2018 r. Usunięcie załącznika Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2018 r. w przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Remont dachu budynku przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku’’ Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynków ZGM z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Mapa poglądowa sieci cieplnej - ul. Kupiecka 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Schemat okien do wymiany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Docieplenie ścian, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej budynku mieszkalnego przy ul. Rymera 42 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Dodatkowy przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Odpowiedzi na pytania 15.05.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.05.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2018
Odpowiedzi na pytania 15.05.2018 r. Usunięcie załącznika Odpowiedzi na pytania 15.05.2018 r. w przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2018
Odpowiedzi na pytania 15.05.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2018
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2018
Odpowiedzi na pytania 09.04.2018 r., 12.04.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2018
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2018
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018