Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok

zgodnie z wymogami art 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych

pobierz plik PlanZP2020.pdf

wpr.: Justyna Kurzyńska, dnia: 2020-01-07 11:56:27 historia zmian dokumentu