Informacja o wynikach naboru

NA STANOWISKO: Referent w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  w Rybniku.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana  pani  Anna Janosz  zamieszkała w Suminie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na ww. stanowisko wybrana została pani Anna Janosz. Przedłożone przez kandydatkę aplikacje spełniały wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydatka do pracy zaliczyła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując 27 pkt na 30  pkt możliwych do zdobycia.

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-11-13 10:52:24 historia zmian dokumentu