Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 w Przetarg DZP.1120.0002.2017 przeniesiono do archiwum
01.03.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017
28.02.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017
22.02.2017
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017
14.02.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017
14.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017
14.02.2017
Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 w Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg