Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0059.2017 przeniesiono do archiwum
13.12.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
06.12.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
30.11.2017
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
28.11.2017
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
28.11.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
28.11.2017
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
21.11.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
21.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
21.11.2017
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg