Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji rozbiórki z podziałem na zdania Przetarg DZP.1120.0013.2018 przeniesiono do archiwum
17.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2018
09.04.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2018
19.03.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2018
09.03.2018
Mapki Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2018
09.03.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2018
09.03.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2018
09.03.2018
Wykonanie dokumentacji rozbiórki z podziałem na zdania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg