Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Powstańców 16 i 16a w Rybniku Przetarg DZP.1120.0050.2016 przeniesiono do archiwum
24.08.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2016
17.08.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2016
22.07.2016
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2016
07.07.2016
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2016
07.07.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2016
07.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2016
07.07.2016
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Powstańców 16 i 16a w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg