Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
02.04.2021
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (255KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
03.03.2021
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (553KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
27.01.2021
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (822KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
15.01.2021
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,4KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
11.01.2021
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
11.01.2021
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania.pdf (766KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
21.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (64,7KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
16.12.2020
Sylwia Dąbska
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.docx (592KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
16.12.2020
Sylwia Dąbska
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (543KB) Usunięcie załącznika Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (543KB) w przetargu DZP.2120.0040.2020
16.12.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
16.12.2020
Sylwia Dąbska
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (543KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa - zadanie 5.zip (20,1MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa - zadanie 4.zip (22,1MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa - zadanie 3.zip (12,5MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa - zadanie 2.zip (13,7MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa - zadanie 1.zip (28,2MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (28,2MB) Usunięcie załącznika Dokumentacja przetargowa.zip (28,2MB) w przetargu DZP.2120.0040.2020
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (28,2MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (121KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Plik Jedz w formacie XML. xml (100KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,6KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (688KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (236KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2020
15.12.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg