Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania. Przetarg DZP.1120.0054.2016 przeniesiono do archiwum
28.12.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
16.12.2016
Sprostowanie do wyboru najkorzystniejszej oferty zad 9,10,14, 20 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
12.12.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 1,2,4,6,12 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
09.12.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 3,15 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
08.12.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 3,7,8 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
07.12.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 9,10,14,20 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
01.12.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 15,16,17,19 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
01.12.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania dla zadania 11 i 18 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
22.11.2016
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
07.11.2016
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
07.11.2016
Projekty instalacyjne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
07.11.2016
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
07.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
07.11.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
07.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016
07.11.2016
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania. Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg