Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0043.2016 przeniesiono do archiwum
19.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016
11.07.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016
28.06.2016
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016
10.06.2016
Opinia MKZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016
10.06.2016
Rysunki elewacji Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016
10.06.2016
Przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016
10.06.2016
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016
10.06.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016
10.06.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016
10.06.2016
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg