Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kadetów 3 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0037.2016 przeniesiono do archiwum
10.06.2016
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016
03.06.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016
23.05.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016
23.05.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016
05.05.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016
05.05.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016
05.05.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016
05.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016
05.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016
05.05.2016
Agata Traczyk
Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kadetów 3 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg