Przetarg DZP.1120.0007.2018


Znak: DZP.1120.0007.2018
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania

Data przetargu: 26.02.2018 , Osoba prowadząca: Izabela Łysakowska

Wpr.: Izabela Łysakowska, 08.02.2018 historia przetargu
Załączniki: