Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
22.02.2022
Jacek Krakos
Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie "Regulaminu rozliczania kosztów d Usunięto punkt lisy
03.12.2020
Jacek Krakos
Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie "Regulaminu rozliczania kosztów d Utworzenie punktu listy

dokument usunięto