Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
22.02.2022
Jacek Krakos
Lista Dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2015 Usunięto punkt lisy
16.12.2015
Lista Dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2015 Utworzenie punktu listy

dokument usunięto