Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
29.05.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020
19.05.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020
05.05.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020
29.04.2020
Sylwia Dąbska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020
20.04.2020
Sylwia Dąbska
Przedmiar robót, projekt, specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020
20.04.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020
20.04.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2020
20.04.2020
Sylwia Dąbska
Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Ryb Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg