Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych przy ul. Zebrzydowickiej 2a/2 i 2a/4 w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Przetarg DZP.1120.0032.2018 przeniesiono do archiwum
25.06.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018
18.06.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018
06.06.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018
25.05.2018
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018
22.05.2018
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018
22.05.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018
22.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018
22.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018
22.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usunięcie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu DZP.1120.0032.2018
22.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018
22.05.2018
Remont lokali mieszkalnych przy ul. Zebrzydowickiej 2a/2 i 2a/4 w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg