Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne na terenie ADM 2 Przetarg DZP.1120.0004.2018 przeniesiono do archiwum
09.03.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018
01.03.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018
12.02.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018
06.02.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne na terenie ADM 2 Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg