Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32 w Rybniku i zas Przetarg DZP.1120.0067.2018 przeniesiono do archiwum
23.01.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018
15.01.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018
11.12.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018
29.11.2018
Ocena stanu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018
29.11.2018
Inwentaryzacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018
29.11.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018
29.11.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018
29.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018
29.11.2018
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32 w Rybniku i zas Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg