Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul. gen. Andersa 16,18, 20 i 28 w Ryb Przetarg DZP.1120.0023.2016 przeniesiono do archiwum
29.04.2016
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016
22.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Usunięcie załącznika zbiorcze zestawienie ofert w przetargu DZP.1120.0023.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016
06.04.2016
Agata Traczyk
odpowiedzi n pytania z dnia 05.04.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
warunki techniczne PEC Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
lokalizacja obiektów Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Usunięcie załącznika specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu DZP.1120.0023.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul. gen. Andersa 16,18, 20 i 28 w Ryb Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg