Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
27.01.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019
16.01.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019
08.01.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019
19.12.2019
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert poprawione Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019
12.12.2019
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściami do i wokół budynków z podziałem na Modyfikacja przetargu
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0078.2019
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg