Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wymiana okien z zamurowaniem drzwi balkonowych oraz montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 15 w Ry Przetarg DZP.1120.0025.2016 przeniesiono do archiwum
11.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016
11.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016
04.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016
21.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016
18.04.2016
Agata Traczyk
Wymiana okien z zamurowaniem drzwi balkonowych oraz montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 15 w Ry Modyfikacja przetargu
18.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016
18.04.2016
Agata Traczyk
Informacja dla Wykonawców dot. zmiany terminu składania ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016
18.04.2016
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 14.04.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016
08.04.2016
Agata Traczyk
odpowiedź na pytanie z dnia 07.04.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
Wymiana okien z zamurowaniem drzwi balkonowych oraz montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 15 w Ry Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg