Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
09.01.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0080.2019
30.12.2019
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0080.2019
12.12.2019
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0080.2019
04.12.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0080.2019
04.12.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0080.2019
04.12.2019
Kinga Krzywińska
Wynajem samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Działu Gospodarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg