Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i naprawa placów oraz dróg osiedlowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0035.2016 przeniesiono do archiwum
08.06.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016
08.06.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016
24.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016
05.05.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016
15.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016
15.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016
15.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016
15.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016
15.04.2016
Agata Traczyk
Remont i naprawa placów oraz dróg osiedlowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg