Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.2120.0002.2019 przeniesiono do archiwum
11.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2 oraz unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
15.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
01.03.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
01.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
01.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców - załączniki do odpowiedzi z dnia 27.02.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
27.02.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
27.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
27.02.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 15 i 25.02.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
08.02.2019
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
08.02.2019
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
08.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
08.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019
08.02.2019
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg