Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
03.12.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania loka Utworzenie punktu listy
02.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięto punkt lisy
02.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modyfikacja punktu listy
02.12.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie punktu listy

wyświetl dokument