Przetarg DZP.2120.0032.2020


Znak: DZP.2120.0032.2020
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła – Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania

Data przetargu: 09.11.2020 , Osoba prowadząca: Kinga Krzywińska

Wpr.: Kinga Krzywińska, 23.10.2020 historia przetargu
Załączniki: