Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku przy ul. Młyńskiej nr 7 A w Rybniku Przetarg DZP.1120.0039.2017 przeniesiono do archiwum
21.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017
20.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017
12.09.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017
24.08.2017
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017
24.08.2017
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017
09.08.2017
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017
09.08.2017
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017
09.08.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017
09.08.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017
09.08.2017
Remont dachu budynku przy ul. Młyńskiej nr 7 A w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg