Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
16.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument
16.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu
16.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu

dokument usunięto