Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Remont lokalu użytkowego przy ul. Kupieckiej 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0056.2018 przeniesiono do archiwum
04.12.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018
27.11.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018
09.11.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018
25.10.2018
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018
25.10.2018
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018
25.10.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018
25.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018
25.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018
25.10.2018
Remont lokalu użytkowego przy ul. Kupieckiej 2 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg