Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych ul. Andersa 20/7 i 8 Przetarg DZP.1120.0047.2017 przeniesiono do archiwum
12.10.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017
05.10.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017
02.10.2017
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017
27.09.2017
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych ul. Andersa 20/7 i 8 Modyfikacja przetargu
27.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017
27.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017
27.09.2017
Justyna Kurzyńska
odpowiedź na pytanie z dn. 26.09.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017
14.09.2017
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017
14.09.2017
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017
14.09.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017
14.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017
14.09.2017
Remont lokali mieszkalnych ul. Andersa 20/7 i 8 Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg