Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
„Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku” Przetarg DZP.2120.0013.2019 przeniesiono do archiwum
25.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019
25.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Ekspertyza techniczna z uzupełnieniami Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019
07.03.2019
Izabela Łysakowska
„Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku” Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg