Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Roboty remontowe w klatkach schodowych budynków mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0034.2017 przeniesiono do archiwum
21.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017
14.09.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017
06.09.2017
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017
22.08.2017
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017
22.08.2017
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017
22.08.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017
22.08.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017
22.08.2017
Roboty remontowe w klatkach schodowych budynków mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg