Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Działu Gospodarczego ZGM przy ul. Pod Lasem 50 B w Rybniku Przetarg DZP.1120.0027.2018 przeniesiono do archiwum
18.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018
05.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018
11.05.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Działu Gospodarczego ZGM przy ul. Pod Lasem 50 B w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg