Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków ZGM z podziałem na Przetarg DZP.2120.0012.2019 przeniesiono do archiwum
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019
22.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019
13.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019
06.03.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 5 i 6.03.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Warunki przyłączenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków ZGM z podziałem na Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg