Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0041.2017 przeniesiono do archiwum
26.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017
20.09.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 3, 4, 5, 6, 8 oraz unieważnieniu postępowania dla zad. 1, 2, 7, 9 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017
08.09.2017
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017
23.08.2017
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017
23.08.2017
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017
23.08.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017
23.08.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017
23.08.2017
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg