Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0043.2018 przeniesiono do archiwum
26.07.2018
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018
26.07.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018
18.07.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018
29.06.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018
29.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018
29.06.2018
,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg