Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności budynku przy ul. Chrobrego 39 w Ry Przetarg DZP.1120.0006.2016 przeniesiono do archiwum
27.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
20.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
15.03.2016
Izabela Łucka
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
09.03.2016
Agata Traczyk
Remont dachu oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności budynku przy ul. Chrobrego 39 w Ry Modyfikacja przetargu
09.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
09.03.2016
Agata Traczyk
przedmiar zaktualizowany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
09.03.2016
Agata Traczyk
schemat regałów Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
09.03.2016
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
07.03.2016
Agata Traczyk
Remont dachu oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności budynku przy ul. Chrobrego 39 w Ry Modyfikacja przetargu
07.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
07.03.2016
Agata Traczyk
Informacja dla Wykonawców dot. zmiany terminu składania ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
01.03.2016
Agata Traczyk
Remont dachu oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności budynku przy ul. Chrobrego 39 w Ry Modyfikacja przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
01.03.2016
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 29.02.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
22.02.2016
Agata Traczyk
dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
22.02.2016
Agata Traczyk
specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
22.02.2016
Agata Traczyk
przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
22.02.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
22.02.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016
22.02.2016
Agata Traczyk
Remont dachu oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności budynku przy ul. Chrobrego 39 w Ry Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg