Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
„Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Wolna 10/7, 10/8 w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” Przetarg DZP.1120.0051.2018 przeniesiono do archiwum
07.11.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018
31.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018
23.10.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018
05.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018
05.10.2018
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018
05.10.2018
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018
05.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018
05.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018
05.10.2018
„Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Wolna 10/7, 10/8 w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg