Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0046.2017 przeniesiono do archiwum
11.10.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017
03.10.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017
21.09.2017
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017
13.09.2017
Mapy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017
13.09.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017
13.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017
13.09.2017
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg