Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 6 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Przetarg DZP.1120.0027.2016 przeniesiono do archiwum
08.06.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2016
01.06.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2016
21.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2016
06.04.2016
Agata Traczyk
dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2016
06.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2016
06.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2016
06.04.2016
Agata Traczyk
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 6 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg