Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych wod.-kan., Przetarg DZP.1120.0045.2016 przeniesiono do archiwum
27.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016
25.07.2016
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016
13.07.2016
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016
28.06.2016
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016
28.06.2016
Specyfikacje Techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016
28.06.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016
28.06.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016
28.06.2016
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych wod.-kan., Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg