Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0007.2017 przeniesiono do archiwum
14.04.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017
06.04.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1, 3, 4, 5 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017
06.04.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1, 3, 4, 5 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017
31.03.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017
16.03.2017
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert w postępowaniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017
01.03.2017
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017
01.03.2017
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017
01.03.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017
01.03.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017
01.03.2017
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg