Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0031.2018 przeniesiono do archiwum
26.07.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018
19.07.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018
04.07.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Nasada zastępcza Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg