Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
27.07.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020
22.07.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020
16.07.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (643KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020
24.06.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020
09.06.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020
09.06.2020
Kinga Krzywińska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020
09.06.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020
09.06.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2020
09.06.2020
Kinga Krzywińska
Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. W. Bogusławskiego 20 w Rybniku-Boguszowicach Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg