Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0004.2016 przeniesiono do archiwum
18.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016
16.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016
23.02.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016
15.02.2016
Izabela Łucka
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku Modyfikacja przetargu
15.02.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016
15.02.2016
Izabela Łucka
zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016
05.02.2016
Izabela Łucka
dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016
05.02.2016
Izabela Łucka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016
05.02.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016
05.02.2016
Izabela Łucka
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg