Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Św. Wawrzyńca Przetarg DZP.1120.0065.2018 przeniesiono do archiwum
28.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018
18.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018
05.12.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018
27.11.2018
Izabela Łysakowska
„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Św. Wawrzyńca Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg