Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Modernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybn Przetarg DZP.1120.0066.2018 przeniesiono do archiwum
19.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018
11.12.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018
05.12.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018
27.11.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018
27.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018
27.11.2018
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Modernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybn Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg