Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku na potrzeby Punktu Informacji Miejskiej Przetarg DZP.1120.0007.2016 przeniesiono do archiwum
30.03.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016
21.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016
08.03.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016
01.03.2016
Agata Traczyk
sprostowanie do SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016
22.02.2016
Agata Traczyk
dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016
22.02.2016
Agata Traczyk
opinie Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016
22.02.2016
Agata Traczyk
specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016
22.02.2016
Agata Traczyk
przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016
22.02.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016
22.02.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016
22.02.2016
Agata Traczyk
Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku na potrzeby Punktu Informacji Miejskiej Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg