Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej nr 29 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0050.2018 przeniesiono do archiwum
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018
11.10.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej nr 29 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg