Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 18 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Przetarg DZP.1120.0047.2016 przeniesiono do archiwum
30.08.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2016
22.08.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2016
15.07.2016
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2016
30.06.2016
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2016
30.06.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2016
30.06.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2016
30.06.2016
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 18 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg